มูลนิธิครอบครัว ROBERT H. N. HO  

การแข่งขันชิงทุนการศึกษาและเงินทุนให้เปล่า ในหัวข้อเรื่องพุทธศึกษา 

ปี 2020-21

บริหารงานโดย the American Council of Learned Societies

The American Council of Learned Societies (ACLS) ขอเชิญชวนให้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนจากโครงการ มูลนิธิครอบครัว ROBERT H. N. HO ในหัวข้อเรื่องพุทธศึกษา โดยความร่วมมือกับมูลนิธีนี้ ทาง ACLS เสนอให้ในการแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาและเงินทุนให้เปล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่ความเข้าใจและการแปลความหมายของความคิดทางพุทธศาสนาในด้านการศึกษาและสังคม, เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายระหว่างประเทศด้านการพุทธศึกษา และเพื่อเพิ่มการมองเห็นกระแส นวัตกรรมในการศึกษาเหล่านั้น

ทุนการศึกษาดุษฎีนิพนธ์
(Dissertation Fellowships)
เงินทุนการศึกษาหนึ่งปีสำหรับผู้ศึกษาจบระดับปริญญาเอกเพื่อเตรียมตัวเต็มเวลาในการนำเสนอดุษฎีนิพนธ์   
ทุนการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
(Postdoctoral Fellowships)
เงินทุนการศึกษาสองปีสำหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกล่าสุดที่เป็นเรสิเดนส์ในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย, การเขียน, และการสอน 
ทุนการศึกษาเพื่อค้นคว้าวิจัย
(Research Fellowships)
เงินทุนการศึกษาสำหรับนักวิชาการที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาจากปริญญาเอก  
เงินทุนให้เปล่าเพื่อการแก้ไขเชิงวิพากย์และการแปลทางวิชาการ 
(Critical Editions and 
Scholarly Translations)

 
ความร่วมมือและเงินทุนให้เปล่าของบุคคลนั้น เพื่อใช้ในการสร้างการแก้ไขในเชิงวิพากย์, การแปลตำราบัญญัติ, และการแปลงานวิชาการสมัยใหม่   
ตำแหน่งศาสตราจารย์ใหม่ 
(New Professorships)
เงินทุนให้เปล่าหลายปี ให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างหรือขยายการสอนพุทธศึกษา

การแข่งขันเหล่านี้เป็นการแข่งขันระดับโลก ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ทำงานที่ได้เสนอไป, เรื่องสัญชาติของผู้สมัคร, หรือภาษาของผลงานที่เขียนขึ้นมาในลำดับสุดท้าย   ใบสมัครต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่สมบูรณ์ของโครงการและใบสมัครสามารถหาได้ที่ www.acls.org/programs/buddhist-studies/.

หมดเขตรับใบสมัครขอรับทุนและเงินทุนให้เปล่า: วันที่ 16 พฤศจิกายน 2020
หมดเขตรับใบสมัครสถาบันสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ใหม่: วันที่ 8 มกราคม 2021  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาส่งอีเมล์มาที่ [email protected].