• AM2017_Fellows

  ACLS Fellows Candacy Taylor, Ellen Muehlberger, and Lina Verchery presented their research at the 2017 ACLS Annual Meeting.

 • AHPMeritKagugo

  African Humanities Program Fellow Merit Kabugo studies the discourse of rural farmers. 

 • Buddha

  The Robert H. N. Ho Family Foundation Program in Buddhist Studies is a global competition. 

Vietnamese

Loading...

QUỸ ROBERT H. N. HO FAMILY FOUNDATION

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ TÌM KIẾM TÀI TRỢ VỀ

NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO NĂM

2016-17

do Hội đồng Hiệp hội Học thuật Hoa Kỳ thực hiện

 

Đây là cuộc thi toàn cầu, không hạn chế đến nơi công việc được đề xuất, quốc tịch của ứng viên, hoặc ngôn ngữ của tác phẩm cuối cùng.Thông tin về chương trình và hồ sơ đăng ký xem tại http://www.acls.org/programs/buddhist-studies/.

Hạn nộp hồ sơ đăng ký học bổng: 15 tháng 11 năm 2016.

Học bổng Tiến sĩ

Mức học bổng để ứng viên tiến sĩ (PhD) dành toàn bộ thời gian chuẩn bị luận án: thời gian học tập có thể được sử dụng để nghiên cứu thực địa, nghiên cứu lưu trữ, phân tích kết quả, hoặc viết bài.

 

 • Mức học bổng: $30.000 
 • 10 tháng liên tiếp, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2017, toàn bộ thời gian sẽ dành để viết luận án 
 • Tất cả yêu cầu đối với bằng tiến sĩ (PhD) ngoại trừ nghiên cứu và viết luận án phải được hoàn thành trước 15 tháng 4 năm 2017. 

Học bổng Sau Tiến sĩ

Hai năm tài trợ để ở tại một trường đại học với mục đích hiệu đính luận án thành một bản thảo có thể xuất bản hoặc bắt đầu dự án mới đầu tiên sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ. Khuyến khích mỗi năm nên dạy một khóa học. 

 

 • Mức học bổng hàng năm là $55.000, cộng thêm khoản trợ cấp thay đổi chỗ ở là $5.000 
 • Chương trình học bổng hai năm phải bắt đầu trong khoảng thời gian từ 1 tháng 7 năm 2017 đến 30 tháng 9 năm 2018 
 • Bằng tiến sĩ (PhD) phải được trao chính thức trong thời gian từ 1 tháng 1 năm 2013 đến 31 tháng 5 năm 2017. 

Học bổng Nghiên cứu Hợp tác

Chương trình học bổng hợp tác hỗ trợ công việc liên ngành hoặc chuyển ngành. Ưu tiên các dự án mà liên kết các truyền thống Phật giáo khác nhau lại với nhau hoặc với các chuyên ngành học thuật khác. Ưu tiên cũng dành cho các dự án quốc tế đa ngôn ngữ.

 

 • Mức học bổng tối đa: $200.000 
 • Chương trình học một đến hai năm phải bắt đầu trong khoảng thời gian từ 1 tháng 7 năm 2017 đến 30 tháng 9 năm 2018 
 • Nghiên cứu sinh có thể yêu cầu khoản tiền tài trợ lên đến $65.000 trong khoảng thời gian là chín tháng để trả công giảng dạy (và lên đến $23.000 cho các tháng hè không có lớp giảng dạy). Nghiên cứu sinh cũng có thể yêu cầu thêm chi phí dự án. 
 • Nhóm nghiên cứu có thể bao gồm hai hay nhiều Nghiên cứu sinh Hợp tác, ưu tiên không đến từ cùng một tổ chức. 
 • Nghiên cứu sinh phải dành ít nhất ba tháng ở một địa điểm để hợp tác nghiên cứu, hoặc viết bài. 

Học bổng Nghiên cứu

Chương trình học bổng (lên đến chín tháng) dành cho công tác nghiên cứu và viết bài về Phật giáo. Sản phẩm từ chương trình phải mang ý nghĩa về mặt học thuật.

 

 • Mức học bổng: lên đến $70.000 
 • Thời gian học tập phải bắt đầu sau ngày 1 tháng 7 năm 2017, và phải kết thúc trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.  
 • Ứng viên phải có trình độ tiến sĩ (PhD) hoặc tương đương tính đến trước kỳ hạn nộp hồ sơ.   

Học bổng Tân Giáo sư

 

 • Số tiền học bổng lên tới $300.000 (hơn bốn năm) được cấp cho một tổ chức để tạo dựng một vị trí giảng dạy mới  
 • Số tiền học bổng sẽ chỉ được sử dụng để trả lương, phúc lợi, và các chi phí nghiên cứu. 
 • Tổ chức đó phải cam kết duy trì vị trí này vĩnh viễn, theo nhiệm kỳ, hoặc dưới hình thức vị trí lâu dài trong hệ thống không nhiệm kỳ. 
 • Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký học bổng Tân Giáo sư: 11 tháng 1 năm 2017.