• AM2016_PF

  Several Mellon/ACLS Public Fellows attended the 2016 ACLS Annual Meeting.

 • AHPMeritKagugo

  African Humanities Program Fellow Merit Kabugo studies the discourse of rural farmers. 

 • Buddha

  The Robert H. N. Ho Family Foundation Program in Buddhist Studies is a global competition. 

Nepali

Loading...

 दि रोबर्ट एच्. एन्. एच्ओ. फेमिली फाउण्डेसन

२०१५ विद्वद्‌वृत्ति तथा अनुदान प्रतियोगिताहरू

अमेरिकी प्रबुद्ध समाज परिषद्द्वारा प्रशासित

यिनीहरू भनेका प्रस्तावित कार्यको स्थान, आवेदकहरूको नागरिकता, वा अन्तिम लिखित सामग्रीको भाषामा कुनै रोकटोकहरू नभएका विश्वव्यापी प्रतियोगिताहरू हुन् । कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी र आवेदनहरू http://www.acls.org/programs/buddhist-studies/ मा उपलब्ध छन्।

विद्वद्‌वृत्ति आवदेनहरू पेश गर्नुपर्ने अन्तिम मिति: सन् २०१५ नोभेम्बर १७।

निबन्ध विद्वद्‌वृत्तिहरू

विद्यावारिधि प्राप्त उम्मेदवारहरूलाई निबन्धहरू तयार गर्न पूरै समय समर्पित गराउनका लागि भत्ताहरू: विद्वद्‌वृत्ति अवधि फील्डवर्क, अभिलेखीय अनुसन्धान, खोजहरूको विश्लेषण, वा लेखनका लागि प्रयोग गरिनेछ । 

 • भत्ताः $ ३०, ०००
 • लगातार १० महिना, निबन्धमा पूर्ण समय समर्पित, सन् २०१६ सेप्टेम्बर २०१६ सम्म शुरू हुने 

पोस्टडक्टरल विद्वद्‌वृत्तिहरू 

प्रकाशनयोग्य पाण्डुलिपिमा निबन्ध परिमार्जन गर्ने, वा विद्यावारिधि डिग्रीको पूर्णता पश्चात् पहिलो नयाँ परियोजना शुरू गर्ने उद्देश्यका लागि विश्वविद्यालयमा बस्न दुई वर्षसम्मका लागि आर्थिक सहयोग। 

प्रति वर्ष एक पाठ्यक्रमको शिक्षणलाई प्रोत्साहित गरिन्छ।  

 • वार्षिक $५५,००० भत्ता, साथै $५,००० स्थानान्तरण भत्ता।
 • दुई-वर्षे विद्वद्‌वृत्ति सन् २०१६ जुलाई १ र सन् २०१७ सेप्टेम्बर ३० को बीचमा शुरू हुनैपर्छ
 • आवश्यकताहरू: सन् २०१२ जनवरी पछि आधिकारिक रूपमा प्रदत्त विद्यावारिधि

सहयोगी अनुसन्धान विद्वद्‌वृत्तिहरू

सहयोगी विद्वद्‌वृत्तिहरूले इन्टरडिसिपिलिनरी (अन्तर्विषयक) वा ट्रान्सडिसिपिलिनरी (बाह्य-विषयक) कार्यलाई सहायता प्रदान गर्दछ। विभिन्न बौद्ध परम्पराहरूलाई एक अर्कासँग वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध राख्ने परियोजनाहरू, साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहु-भाषिक परियोजनाहरूलाई प्रोत्साहित गरिन्छ।

 • अधिकतम प्रदान गरिने राशी: $२००,०००
 • एक देखी दुई-वर्षको विद्वद्‌वृत्ति सन् २०१६ जुलाई १ र सन् २०१७ सेप्टेम्बर ३० को बीचमा शुरू हुनैपर्छ
 • विद्वत् सदस्यले शिक्षणबाट कोष जारी गर्न नौ-महिने अवधिका लागि $६५,००० सम्म (र बिना शिक्षण अवधिहरूका लागि $२३,००० सम्म) माग गर्न सक्नेछन्। परियोजना खर्चहरूका लागि पनि कोषको माग गर्न सकिनेछ।
 • टोलीहरूमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहयोगी विद्वत् सदस्यहरू रहन सक्नेछन्, तर एउटै संस्थाका नभए राम्रो हुनेछ।
 • विद्वत् सदस्यले संयुक्त अनुसन्धा, अध्ययन, वा लेखनका लागि एक स्थानमा कम्तिमा पनि तीन महिना बिताउनु पर्नेछ।

अनुसन्धान विद्वद्‌वृत्तिहरू 

बौद्ध अध्यनहरूमा अनुसन्धान र लेखनका लागि विद्वद्‌वृत्तिहरू (नौ महिनासम्म)। अर्थपूर्ण विद्वत्तापूर्ण परिणाम विद्वद्‌वृत्तिबाटै प्राप्त हुनुपर्छ। 

 • भत्ताः $७०,००० सम्म
 • विद्वद्‌वृत्ति अवधि सन् २०१६ जुलाई १ बाट शुरू भएर सन् २०१८ जुन ३० सम्ममा समापन हुनैपर्छ। 
 • आवेदकहरूको विद्यावारिधि वा सो समानको शैक्षिक योग्य हुनैपर्छ। 

नयाँ प्रध्यापक पद

 • नयाँ शिक्षण पदको सहायताका लागि संस्थालाई $३००,००० (चार वर्षसम्म) अनुदान दिइनेछ 
 • प्रदान गरिने राशी तलब, सुविधाहरू, र अनुसन्धान खर्चहरूका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।
 • संस्था उक्त पद स्थायी रूपमा, कार्यकाल-तय पद, वा कार्यकाल नतोकिएको दीर्घकालीन पदको
  रूपमा कायम राख्न प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। 
 • नयाँ प्रध्यापक पद अनुदान आवेदनहरू पेश गर्ने अन्तिम मितिः सन् २०१६ जनवरी २० ।